Inventarisatie gezondheid Hollandse Herders

De NHC heeft in 2015 een inventarisatie van de gezondheid van Hollandse Herders ontwikkeld om een indruk te krijgen van de gezondheid van het ras. Om zoveel mogelijk gegevens te kunnen verzamelen worden de antwoorden die u geeft anoniem opgeslagen. Maar in het belang van de toekomst van het ras vragen we u om medewerking aan eventueel verder onderzoek. Wilt u daar gehoor aan geven dan kunt u een mailadres opgeven waarop we u voor eventueel verder onderzoek kunnen benaderen.
De inventarisatie is online in te vullen tot en met 1 juni 2020 en bestaat uit twee delen: een deel betreffende de gezondheid van uw hond en een gedeelte betreffende het gedrag.
De resultaten van de inventarisatie worden daarna tot een rapport verwerkt door de Universiteit van Utrecht.

Heeft u een hond (gehad) die geboren is in 1990 of later? Dan willen wij u uitnodigen een link naar de inventarisatie aan te vragen.
Via die link kunt u de vragenlijst in gaan vullen. Wij vragen u per hond een vragenlijst compleet in te vullen. Heeft u meer honden (gehad) dan kunt u voor iedere hond de u toegestuurde link (her)gebruiken.
Wilt u resultaten van gezondheidsonderzoeken van uw hond melden dan kan dat aan het eind van de vragenlijst.

Is uw hond gezond of is uw hond overleden dan vragen wij u toch in het belang van het ras de vragenlijst in te vullen.
De gegevens van uw hond zijn voor ons van groot belang.


U kunt rechtstreeks een link aanvragen met de knop boven- of onderaan dit scherm of een mail sturen naar: gezondheid@hollandseherder.nl
Hier kunt u ook uw vragen en opmerkingen naar toesturen.

Namens Bestuur en Fokkerijadviescommissie,
Nellie Nugteren, projectleider inventarisatie gezondheid